Norther krijgt als eerste offshore windpark ter wereld een zeewierboerderij

Consortium wil haalbaarheid van grootschalige zeewierteelt demonstreren in offshore windmolenpark

Norther, het Belgische windmolenpark op de Noordzee, stapt mee in een uniek project om op grootschalige manier zeewier te telen. Het Belgisch-Nederlandse consortium “Wier & Wind” start er met een demonstratieproject voor grootschalige zeewierteelt binnen windparken. Dat is een wereldprimeur en een belangrijke stap naar de toekomst van meervoudige gebruikte productiegebieden (zogenaamde ‘multi-use’) met energie, natuur en voedsel op de Noordzee. Eind dit jaar wordt het zeewierteeltsysteem geïnstalleerd in het windpark en ingezaaid met jonge zeewiertjes. In mei 2021 kan er voor het eerst geoogst worden. Voor Norther past dit perfect in zijn strategie van duurzaamheid.

Het Belgisch-Nederlandse consortium “Wier & Wind” gaat de komende 2 jaar demonstreren hoe er op grootschalige manier zeewier kan geteeld worden in het offshore windmolenpark Norther. De afgelopen jaren zijn er weliswaar al heel wat kleine zeewiertelers gestart, maar die situeren zich voornamelijk in beschutte gebieden of soms vlakbij de kust. Op langere termijn zijn er echter te weinig geschikte plaatsen langs de Noordzeekust om op te kunnen schalen naar een sector die een belangrijke bijdrage kan leveren aan een positieve klimaatimpact.

Windmolenparken op zee zijn dan een geschikt alternatief. Tussen de windturbines liggen namelijk heel wat grote, lege gebieden die aangewend kunnen worden voor duurzame voedselproductie, zoals zeewier. Zo wordt de anders ongebruikte ruimte optimaal ingezet.

Stijgende vraag

De wereldwijde vraag naar zeewier is vandaag al groot en zal de komende jaren verder toenemen, onder andere vanuit Europa. Meer consumptie van zeewier is een goede manier om een positieve klimaatimpact te bereiken. De productie ervan vereist geen grond, zoetwater of meststoffen en vormt daarmee een duurzaam alternatief voor huidige fossiele waardeketens. Bovendien is zeewier gezond, want het zit boordevol proteïnen, mineralen en vitaminen. Slimme oplossingen - zoals geautomatiseerde teeltsystemen - kunnen het productieproces efficiënter maken en daarmee ook haalbaar voor Europa. 

Duurzame projecten, zoals dat van “Wier & Wind” passen perfect in de duurzaamheidsstrategie van Norther.

 

“Zeewierboerderijen kunnen bijdragen aan een koolstofneutrale toekomst. We vinden het daarom belangrijk om dit initiatief te ondersteunen en zijn bovendien erg benieuwd naar de commerciële slaagkansen van offshore zeewierboerderijen omdat ze complementair zijn aan onze activiteiten op zee”, zegt Thierry Aelens, executive director van Norther NV.

 

Complementair

Die complementariteit tussen een windpark zoals Norther en zeewierteelt uit zich in het mogelijk maken van meervoudig ruimtegebruik op een toch al drukke Noordzee. Daarnaast is het windpark duidelijk herkenbaar op zee waardoor de zeewierinstallaties toch iets beter beschermd zijn tegen onbedoelde doorvaart. Tenslotte is het denkbaar dat op termijn een nadere samenwerking tussen de zeewier- en windparkondernemingen. Nu vaart er bijna dagelijks een boot van Norther naar het windmolenpark voor onderhoud, technische controles of dringende interventies. Het is dan denkbaar dat als er geoogst of onderhoud moet gebeuren aan de zeewierboerderij, deze activiteiten worden gecombineerd met onderhoudswerk aan het windpark. Voor nu zal in het “Wier & Wind”-consortium partner GeoXYZ de logistiek verzorgen. 

Bert Groenendaal van leadpartner AtSeaNova ziet het project als “de ‘next step’ om tot grootschalige offshore teelt van zeewieren te komen”. 

Ook Eef Brouwers van Stichting Noordzeeboerderij onderstreept dit.

“Dit project geeft de zeewiersector de kans om op Europees niveau grootschalige zeewierteelt te accelereren en op die manier de gehele zeewierketen een impuls te geven”.

 

Groene stroomproducent Eneco, één van de aandeelhouders van Norther, ziet de complementariteit én toegevoegde waarde van de samenwerking in. 

 

“Multifunctioneel ruimtegebruik is een voorwaarde voor de grootschalige uitrol van windenergie op zee en voor de versnelling van de energietransitie. Een project zoals dit draagt hieraan bij. We zijn dan ook trots om hierin een gangmaker te zijn”, aldus Ruben Dijkstra, directeur Offshore Wind bij Eneco.

 

Meervoudig ruimtegebruik op zee is een idee dat overheden trouwens reeds enkele jaren aanmoedigen en dat is opgenomen in diverse beleidsplannen, zoals het Marien Ruimtelijk Plan van de Belgische overheid en de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel van de Nederlandse overheid. 

 

Over "Wier & Wind"

‘Wier & Wind’ is een onderzoeksproject, medegefinancierd door het Interreg-programma van de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, EFRO), dat loopt van juli 2019 tot juni 2022. In dit project willen bedrijven Seaweed Harvest Nordsea, AtSeaNova, Murre Technologies en GEOxyz de productie van zeewier significant verhogen. De sectororganisatie Stichting Noordzeeboerderij en kennisinstellingen Ugent en HZ University of Applied Science zullen hen hierin ondersteunen.


Voor meer informatie over het ‘Wier & Wind’ project, ga naar www.wierenwind.eu of contacteer Bert Groenendaal, project coördinator:

Tel: +32 495 50 48 19

Email: [email protected]

 

Voor meer informatie over Norther, ga naar www.norther.be of contacteer Mark Van Hamme, Communication Manager Norther:

Tel: +32 473 468 499

Email: [email protected]

Corporate Video AtSeaNova 2020.mp4

MP4 - 68 Mb

AtSeaNova Corporate Video - No sound - no text.mp4

MP4 - 50 Mb

Mark Van Hamme

Communication Manager Norther

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Norther

Norther NV is de vennootschap (50% Elicio, 50% Boreas – een joint-venture tussen Eneco en Diamond Generating Europe) die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, installatie en uitbating van het Norther Offshore windpark. Dit park – met zijn geïnstalleerde maximale productiecapaciteit van 370 MW – is België’s grootste offshore windproject. Norther is gebouwd op 23 kilometer van de Belgische kust. Met 44 windturbines van de laatste generatie zal de opbrengst vergeleken kunnen worden met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van bijna 400.000 gezinnen.

Contact

John Cordierlaan, 9 8400 Ostend Belgium

[email protected]

www.norther.be