Over Norther

Norther NV is de vennootschap (50% Elicio, 50% Boreas – een joint-venture tussen Eneco en Diamond Generating Europe) die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, installatie en uitbating van het Norther Offshore windpark. Dit park – met zijn geïnstalleerde maximale productiecapaciteit van 370 MW – is België’s grootste offshore windproject. Norther is gebouwd op 23 kilometer van de Belgische kust. Met 44 windturbines van de laatste generatie zal de opbrengst vergeleken kunnen worden met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van bijna 400.000 gezinnen.

Norther
John Cordierlaan, 9
8400 Ostend
Belgium